Thi công nạo vét kênh dẫn ra hạ lưu

Kế hoạch đấu thầu: Thi công nạo vét kênh dẫn ra hạ lưu

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 10/QĐ-TĐHB
Ngày ban hành: 09/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 10/QĐ-TĐHB
Ngày ban hành: 09/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.239.822.862(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công nạo vét kênh dẫn ra hạ lưu (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công nạo vét kênh dẫn ra hạ lưu
 • 6.239.822.862 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 14h00 ngày 19/2/2009Theo đơn giá 90 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Nao vet ha luu.jpg Size 225 K
  • Nao vet ha luu 001.jpg Size 242 K
  • Nao vet ha luu 002.jpg Size 191 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2009