BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1672/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1974/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 60.891.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn quản lý dự án
 • 875.038.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị
 • 817.372.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  12 Xây lắp: – Khối nhà chính và hệ thống ô xy trung tâm
 • 30.167.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 550 ngày
  13 Xây lắp: – Khối kỹ thuật hậu cần, khoa dinh dưỡng, giải phẫu bệnh lý, nhà để xe và các công trình phụ trợ
 • 4.573.574.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 200 ngày
  14 Xây lắp: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, điện nước, khu xử lý nước thải.
 • 9.456.779.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơMua sắm trực tiếp , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 200 ngày
  16 Cung cấp và lắp đặt thang máy
 • 1.210.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  17 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí
 • 646.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  19 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác
 • 1.085.865.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 90 ngày
  20 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng
 • 1.320.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  21 Cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải
 • 660.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  22 Cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý chất thải rắn
 • 770.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  23 Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 500KVA
 • 550.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2009