Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

10
Quý I/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 817.372.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC