Gói thầu: Xây lắp: – Khối kỹ thuật hậu cần, khoa dinh dưỡng, giải phẫu bệnh lý, nhà để xe và các công trình phụ trợ – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Gói thầu: Xây lắp: – Khối kỹ thuật hậu cần, khoa dinh dưỡng, giải phẫu bệnh lý, nhà để xe và các công trình phụ trợ – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

13
Quý II/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.573.574.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC