Gói thầu: Xây lắp: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, điện nước, khu xử lý nước thải. – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Gói thầu: Xây lắp: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, điện nước, khu xử lý nước thải. – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

14
Quý II/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.456.779.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC