Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

17
Quý II/2010
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 646.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC