Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

19
Quý II/2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.085.865.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC