dự án DCP

Kế hoạch đấu thầu dự án DCP

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 12 121 000 030
Ngày ban hành: 02/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm
Số hiệu: 06/QĐ.HĐQT
Ngày ban hành: 15/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 234.154.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án DCP (3 gói thầu)


  gói TN-03 QT-01 ; đang thực hiện
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TN-04 Giám sát thi công xây dựng công trình – Phần xây dựng (không sơ tuyển)
 • 961629774 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 15/01/2009-15/03/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  TN-06 Thi công các hạng mục công trình – phần xây dựng
 • 39129603133 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 15/01/2009-15/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  TN-08 bảo hiểm công trình
 • 355699255 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 15/01/2009-15/03/2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2009