Gói thầu: bảo hiểm công trình – dự án DCP

Gói thầu: bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án DCP

TN-08
15/01/2009-15/03/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 355699255 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án DCP