Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số: 2571/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 18/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 2928/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 23/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thề dục Thể thao
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.322.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 6.567.730 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 tư vấn giám sát thi công
 • 45.878.373 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày
  2 Quản lý dự án
 • 40.106.151 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm theo tiến độ thực hiện công trình
  4 Kiểm toán
 • 12.770.269 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 3.867.876 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Theo tiến độ thực hiện công trình
  6 Thi công xây dựng
 • 1.933.938.078 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2009