Gói thầu: Thi công xây dựng – Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

6
Quý I/2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.933.938.078 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang