Cung cấp 09 xe tra nạp nhiên liệu 5.000US Gallons

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp 09 xe tra nạp nhiên liệu 5.000US Gallons

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1443/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 27/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2842/QĐ-HĐQT-TCTHK
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 30790411000(VND)
 • (USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp 09 xe tra nạp nhiên liệu 5.000US Gallons (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  không có Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp 09 xe tra nạp nhiên liệu 5.000 US Gallons
 • 28228500000 (VND)
 • 1660500 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Tháng 12/2008- Tháng 01/2009Trọn gói 06 tháng kể từ ngày hợp đồng được phê duyệt
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2009