Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ngân hàng chính sách xã hội
Số hiệu:3246/QĐ-NHCS
Ngày ban hành:01/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ngân hàng chính sách xã hội
Số hiệu:3827/QĐ-NHCS
Ngày ban hành:31/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.470.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
 • 4.438.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I năm 2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:11
  Ngày xuất bản13/01/2009