Dự án đường giao thông từ trung tâm xã Mường Trai đến điểm TĐC Khâu Ban, điểm TĐC Huổi Luông, điểm TĐC Huổi Co Có

Kế hoạch đấu thầu dự án đường giao thông từ trung tâm xã Mường Trai đến điểm TĐC Khâu Ban, điểm TĐC Huổi Luông, điểm TĐC Huổi Co Có

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1231/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 35/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 23003000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường giao thông từ trung tâm xã Mường Trai đến điểm TĐC Khâu Ban, điểm TĐC Huổi Luông, điểm TĐC Huổi Co Có (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Gói thầu số 02: Thi công xây lắp nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên Tuyến số 2: Km2 + 00m đến Km6 + 768,13m
 • 11414130000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Hoàn thành trong quý 1 năm 2009Theo đơn giá Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2009