Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số hiệu: 4110
Ngày ban hành: 25/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số hiệu: 57 QĐ/BNN-XD
Ngày ban hành: 08/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 664.835.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu (24 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01-tv Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
 • 19.124.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 6 tháng
  04-tv Lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 154.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 2 tháng
  05-tv Lập định mức, đơn giá xây dựng công trình
 • 220.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 2 tháng
  06-tv Kiểm tóan
 • 499.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 4 tháng
  07-tv Đánh giá, tổng kết thiết kế công nghệ cống Xà Lan
 • 250.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Trọn gói 2 tháng
  02-tv Thẩm tra thiết kế BVTC, dự tóan xây dựng
 • 343.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2009Trọn gói 2 tháng
  03-tv Lập hồ sơ mời thầu
 • 154.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Trọn gói 2 tháng
  01-BM Rà phá bom mìn, vật nổ hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt
 • 3.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Theo đơn giá 4 tháng
  01-BH Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 và 05
 • 1.200.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói Từ khởi công đến hết tời hạn bảo hành công trình
  02-BH Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 04, 06,07, 09, và 10
 • 1.595.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói Từ khởi công đến hết tời hạn bảo hành công trình
  01-xl Gói 01 : Các cống Vĩnh Phong 8, Thầy Út, Kiểm Suôl, Kênh Cùng, Ba Thôn, Lung Mướp
 • 39.548.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Theo đơn giá 18 tháng
  02-xl Gói 02: Các cống Vĩnh Phong 10, Vĩnh Phong 14, Cây Dương, Vĩnh Phong 16, Vĩnh Phong 18, Vĩnh Phong 12, Đìa Muồng
 • 43.275.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Theo đơn giá 18 tháng
  03-xl Gói 03: Cống Hòa Bình, Thầy Thép, Hoa Rô, Vĩnh Phong, Chủ Đông – Vườn Cò, Xã Thòan 1
 • 44.588.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Theo đơn giá 18 tháng
  04-xl Gói 04: Các cống Xã Thòan 2, Vĩnh Phong 2, Vĩnh Phong 3, Bình Tốt, Vĩnh Phong 4, Vĩnh Phong 6, Ranh Hạt
 • 42.947.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  05-xl Gói 05: Các cống Đường Trâu, cống Đá, Bảy Tươi, Bảy Chề, kênh Mới, Chiến Lũy, Nàng rền, Út Xáng, Năm Kiệu
 • 57.268.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Theo đơn giá 18 tháng
  06-xl Gói 06: Các cống Tư Tảo, Hai Da, Sáu Tàu, Ba Giòng, Tà Ben, Cầu Trắng
 • 45.964.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  07-xl Gói 07: Các cống Ba Lân, Chín Diện, Mười Xộp, Le le, 3/2, Cầu Sắt
 • 46.630.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  08-xl Gói 08 : Các cống Sáu Hỷ, Thống Nhất 2, Ngan Trâu, Xẻo Rô, Lái Viết
 • 41.278.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  10-xl Goi 10 : Các cống Tư Tâm, Bình Búa, Út Bon, Hai Mớm, Vĩnh An, 1000
 • 33.690.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  09-xl Gói 09: Các cống Dì Óan, Ngăn Kè, Thống Nhất 1, Xẻo Tràm, Bà Âu
 • 34.736.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009-I/2010Theo đơn giá 18 tháng
  số 24: Trang bị cho quản lý khai thác
 • 440.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo đơn giá 2 tháng
  02-a Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 495.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 4 tháng
  03-a Nghiên cứu, tính tóan phương án tổng thể cấp nước ngọt và mặn ổn định cho vùng bán đảo Cà Mau
 • 284.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 1 tháng
  01-a Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng
 • 499.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2007Trọn gói 6 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 12
  Ngày xuất bản 16/01/2009