Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 và 05 – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 và 05 – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

01-BH
Quý IV/2009
Từ khởi công đến hết tời hạn bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 1.200.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu