Gói thầu: Gói 04: Các cống Xã Thòan 2, Vĩnh Phong 2, Vĩnh Phong 3, Bình Tốt, Vĩnh Phong 4, Vĩnh Phong 6, Ranh Hạt – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng

Gói thầu: Gói 04: Các cống Xã Thòan 2, Vĩnh Phong 2, Vĩnh Phong 3, Bình Tốt, Vĩnh Phong 4, Vĩnh Phong 6, Ranh Hạt – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng

04-xl
Quý IV/2009-I/2010
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.947.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu