Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo. Tên dự án: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương . Thời điểm mở thầu: 04/12/2008 09:00

Tên dự án:Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Tín Đức, số 17 lô A khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương, ĐT/Fax:06503.870703
24/11/2008 đến 04/12/2008
1.000.000 (VND)
04/12/2008 09:00
04/12/2008 09:00