Gói thầu: Nghiên cứu, tính tóan phương án tổng thể cấp nước ngọt và mặn ổn định cho vùng bán đảo Cà Mau – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liê

Gói thầu: Nghiên cứu, tính tóan phương án tổng thể cấp nước ngọt và mặn ổn định cho vùng bán đảo Cà Mau – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liê

03-a
năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 284.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu