Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:181/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:181/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9280000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối (02 gói thầu)


  02 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 4.035.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 ngày 25/02/2009 tại BV đa khoa Phố NốiTrọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 2Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 5.245.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển11 giờ ngày 25/02/2009 tại Bệnh viện đa khoa Phố NốiTrọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:17
  Ngày xuất bản23/01/2009