Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế – Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối

Gói thầu số 2
11 giờ ngày 25/02/2009 tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.245.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Bệnh viện đa khoa Phố Nối