Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:2414/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:6713/UBND-CN
Ngày ban hành:27/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.386.110.040(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-01-01Gói thầu số 1: Thiết bị công trình
 • 620.445.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Trọn gói 30 ngày
  2009-01-02Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 1.462.202 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  2009-01-03Gói thầu số 3: Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 4.341.089 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-01-04Gói thầu số 4: Kiểm toán
 • 2.269.544 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  2009-01-05Gói thầu số 5: Quản lý dự án
 • 3.900.779 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:17
  Ngày xuất bản23/01/2009