Gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

Gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

2009-01-02
Quý I năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.462.202 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang