Thông báo mời thầu gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Thành Công,Bình Tân,Long Vĩnh,Long Bình) huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Tên dự án: Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống QL đất đai Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống QL đất đai Việt Nam tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Thành Công,Bình Tân,Long Vĩnh,Long Bình) huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
Nguồn vốn:WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang, số 11 Lê Lợi, Phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,điện thoại:073.3882 319,Fax: 073.3878 404
30/10/2008 đến 02/12/2008
1.000.000 (VND)
02/12/2008 14:00
02/12/2008 14:00