( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An

Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu:
Ngày ban hành: 28/04/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 5813/QĐ.UBND-CN
Ngày ban hành: 23/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 198.889.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An (13 gói thầu)


  Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đấu thầu của Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại công văn số 4909/UBND-CN ngày 03/8/2007.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NA-XL-01(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Quỳnh Châu – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An
 • 5.601.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-02(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Quỳnh Tam – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An
 • 3.651.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-03(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Quỳnh Đôi&Quỳnh Phương – Huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An
 • 5.631.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-04(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Lăng Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.483.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-05(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hậu Thành&Long Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 6.160.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-06(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Hoa Thành&Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.844.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-07(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Thọ Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 4.154.000.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-08(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nhân Thành&Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.463.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-09(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Tây Thành&Đức Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 5.346.500.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-10(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Mã Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.681.900.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-11(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Mỹ Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An
 • 3.317.400.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-XL-16(2) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Trù Sơn & Thịnh Sơn – Huyện Đô Lương – Nghệ An
 • 6.504.300.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-2009Theo đơn giá 6 tháng
  NA-KTQT Kiếm toán quyết toán dự án
 • 360.800.000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II-2009Theo đơn giá 10 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 17
  Ngày xuất bản 23/01/2009