Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục – của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh N

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục – Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh N

Gói 5
Quý I năm 2009
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 174891062 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hưng Yên và kho của VCB