Dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1383/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1383/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6918000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng
 • 5717000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 200 ngày
  02 Tư vấn giám sát
 • 136000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  03 Bảo hiểm công trình
 • 20000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Theo dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 17
  Ngày xuất bản 23/01/2009