Xây dựng đườnggiao thông nội đồng thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng đườnggiao thông nội đồng thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bau sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu: Thi công xây dựng công trình). Thời điểm mở thầu: 05/12/2008 09:00.

Tên dự án:Đường giao thông nội đồng, thị trấn Dầu tiếng, tuyến khu phố 6: từ kên N1 Bàu sen( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen
Tên gói thầu:Xây dựng đườnggiao thông nội đồng thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bau sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu: Thi công xây dựng công trình).
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.3870703 ; Fax : 0650.3870703
24/11/2008 đến 05/12/2008
1.000.000 (VND)
05/12/2008 09:00
05/12/2008 09:00