Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

03
Quý I/2009
Theo dự án
Giá gói thầu:
 • 20000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục