Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 4303/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 290/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.944.240.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán
 • 223.788.777 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói số 2 Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán
 • 25.663.851 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  Gói số 3 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, thiết bị PCCC
 • 23.900.489 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  Gói số 4 Tư vấn lựu chọn nhà thầu mua sắm thiết bị bàn ghế
 • 823.222 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  Gói số 5 Xây lắp và mua sắm thiết bị PCCC
 • 7.009.693.490 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 180 ngày
  Gói số 6 Mua sắm thiết bị bàn ghế
 • 320.320.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói số 7 Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị PCCC
 • 165.241.476 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Gói số 8 Tư vấn giám sát mua sắm thiết bị
 • 2.444.042 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 100 ngày
  Gói số 9 Bảo hiểm công trình
 • 15.070.841 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Gói số 10 Tư vấn kiểm toán công trình
 • 32.750.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  Gói số 11 Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
 • 57.834.517 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 200 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 17
  Ngày xuất bản 23/01/2009