Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, thiết bị PCCC – Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, thiết bị PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói số 3
Quý I/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.900.489 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ