Gói thầu: Xây lắp và mua sắm thiết bị PCCC – Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói thầu: Xây lắp và mua sắm thiết bị PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói số 5
Quý I/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.009.693.490 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ