Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị PCCC – Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp và lắp đặt thiết bị PCCC – Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói số 7
Quý I/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 165.241.476 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ