Các gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị (trừ hạng mục nhà điều hành)

Thông báo mời thầu : Các gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị (trừ hạng mục nhà điều hành); Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (trừ phần kết cấu thép) và các hạng mục phụ trợ

GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị (trừ hạng mục nhà điều hành)
Thuộc D.A: Trung tâm in – Phát hành sách giáo dục – Nhà XB Giáo dục
Nguồn vốn: Quỹ đầu tư và phát triển tập trung của NXB Giáo dục
Bên mời thầu: Nhà xuất bản Giáo dục
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/11/2008 đến 14 giờ 00 ngày 01/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 512603/ 512608; Fax: (043) 5121941
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 01/12/2008

 

GT: Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (trừ phần kết cấu thép) và các hạng mục phụ trợ
Thuộc D.A: Trung tâm in – Phát hành sách Giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục
Nguồn vốn: Quỹ đầu tư và phát triển tập trung của Nhà xuất bản Giáo dục
Bên mời thầu: Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/11/2008 đến 14 giờ 00 ngày 26/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 512603/ 512608; Fax: (043) 5121941
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 26/11/2008

 

GT: Thi công xây dựng 02 nhà kho, 02 nhà xưởng sản xuất (phần kết cấu thép)
Thuộc D.A: Trung tâm in – Phát hành sách Giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục
Nguồn vốn: Quỹ đầu tư và phát triển tập trung của Nhà xuất bản Giáo dục
Bên mời thầu: Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 01/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 512603/ 512608; Fax: (043) 5121941
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 01/12/2008