Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị công ty cổ phần than-điện Nông Sơn
Số hiệu: 65B/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 05/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị công ty cổ phần than-điện Nông Sơn-TKV
Số hiệu: 65B/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 05/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Than – Khoáng sản
Nguồn vốn: Vốn vay và tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 34.214.007.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn (8 gói thầu)


  Gói thầu số 5: Thi công xây dựng nhà ở công nhân công trường
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 5 Thi công xây dựng nhà ở công nhân công trường
 • 3259792034 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá năm 2009
  Gói thầu số 4 Cung cấp thiết bị xưởng sàng
 • 429.975.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 2009
  Gói thầu số 6 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 231.916.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 2009
  Gói thầu số 7 Thi công xây dựng các hạng mục thuộc phân xưởng Cơ điện, Khai thác và Vận tải
 • 3.783.771.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 2009
  Gói thầu số 8 Thi công xây dựng các hạng mục thuộc xưởng sàng
 • 2.704.042.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 2009
  Gói thầu số 1 Cung cấp 04 ôtô tải trọng lớn hơn hoặc bằng 13 tấn/cái
 • 5.641.234.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Mua sắm trực tiếp, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  Gói thầu số 2 Cung cấp 01 máy tiện và 01 máy bơm chịu a xít
 • 701.660.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  Gói thầu số 3 Cung cấp 01 máy gạt công suất 160-180CV
 • 1.732.500.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 16
  Ngày xuất bản 22/01/2009