Gói thầu: Cung cấp 04 ôtô tải trọng lớn hơn hoặc bằng 13 tấn/cái – Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu: Cung cấp 04 ôtô tải trọng lớn hơn hoặc bằng 13 tấn/cái – Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu số 1
2008
2008
Giá gói thầu:
 • 5.641.234.000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn