Xây lắp-Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp-Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM. Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển. Thời điểm mở thầu: 10/12/2008 14:00.

Tên dự án:Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM
Tên gói thầu:Xây lắp-Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
151 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM-ÐT: (08)54041004-54042008-Fax: (08)54041003
25/11/2008 đến 10/12/2008
1.000.000 (VND)
10/12/2008 14:00
10/12/2008 14:00