Gói thầu: Giám định thiết bị nhập khẩu – Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu: Giám định thiết bị nhập khẩu – Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Gói thầu số 13
2008-2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 344.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn