Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Gò Vấp
Số hiệu: 84/QĐ-ĐLGV-KH
Ngày ban hành: 09/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Gò Vấp
Số hiệu: 84/QĐ-ĐLGV-KH
Ngày ban hành: 09/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.757.058.950(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2009 (đợt 1) (12 gói thầu)


  Cung cấp vật tư thiết bị nguồn vốn SXKD-ĐTXD năm 2009 (đợt 1)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp trụ BTLT các loại
 • 607.925.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  02 Cung cấp đà, thanh chống, potelet
 • 415.750.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  03 Cung cấp boulon, kẹp treo, kẹp ngừng, thùng điện kế
 • 398.640.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  04 Cung cấp cáp đồng hạ thế các loại
 • 1.964.201.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  05 Cung cấp cáp nhôm các loại
 • 684.140.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  06 Cung cấp nối bọc IPC các loại
 • 248.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  07 Cung cấp FCO, LBFCO, sứ treo polymer
 • 82.170.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  08 Cung cấp cầu chì cá, dây chảy, dây chì các loại
 • 34.400.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 60 ngày
  09 Cung cấp CB, máy cắt, hộp domino các loại
 • 659.020.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  10 Cung cấp hộp bảo vệ điện kế các loại
 • 585.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  11 Cung cấp ống nhựa, ống lò xo, co PVC, chân đế nắp chụp CB
 • 11.212.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 60 ngày
  12 Cung cấp hộp đầu cáp 24kV các loại
 • 66.600.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 01/2009 đến tháng 03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 15
  Ngày xuất bản 21/01/2009