Dây dẫn trung áp, Cách điện trung áp, Máy biến áp phân phối, Thiết bị đóng cắt, Tủ điện hạ áp trọn bộ

Công ty Ðiện lực 3 thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam nay mời thầu niêm phong từ các nhà thầu hợp lệ để cung cấp vật tư thiết bị điện phần Trung thế – đợt 2 của các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh và Phú Yên thuộc Dự án Năng lượng Nông thôn 2 – Tín dụng IDA – 4000 VN gồm các gói thầu sau:

Công ty Ðiện lực 3 thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam nay mời thầu niêm phong từ các nhà thầu hợp lệ để cung cấp vật tư thiết bị điện phần Trung thế – đợt 2 của các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh và Phú Yên thuộc Dự án Năng lượng Nông thôn 2 – Tín dụng IDA – 4000 VN gồm các gói thầu sau:

Gói 6-VTTB-REII: Dây dẫn trung áp

Gói 7-VTTB-REII: Cách điện trung áp

Gói 8-VTTB-REII: Máy biến áp phân phối

Gói 9-VTTB-REII: Thiết bị đóng cắt

Gói 10-VTTB-REII: Tủ điện hạ áp trọn bộ

Việc đấu thầu sẽ được tiến hành theo thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế được nêu rõ trong hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm theo các khoản vay IBRD và tín dụng IDA, và công khai cho tất cả các nhà thầu từ các nước hợp lệ được định nghĩa trong hướng dẫn.

Từ ngày 20-11-2008, các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin, xem và mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh được phát hành cho từng gói thầu tại địa chỉ dưới đây khi xuất trình đơn đăng ký đồng thời thanh toán một khoản phí không hoàn lại như sau vào tài khoản của Công ty Ðiện lực 3 tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ðà Nẵng, 140 Lê Lợi, Ðà Nẵng số: 0041370012061 (USD) hoặc 0041.000.000.800 (VNÐ):

Gói 6-VTTB-REII: 1.600.000 đ hoặc 100 USD

Gói 7-VTTB-REII: 1.600.000 đ hoặc 100 USD

Gói 8-VTTB-REII: 3.200.000 đ hoặc 200 USD

Gói 9-VTTB-REII: 800.000 đ hoặc 50 USD

Gói 10-VTTB-REII: 1.600.000 đ hoặc 100 USD

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây vào hoặc trước 8 giờ 45 phút ngày 6-1-2009. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở dưới sự hiện diện của đại diện các nhà thầu quan tâm tại địa chỉ dưới đây vào lúc 9 giờ ngày 6-1-2009.

Công ty Ðiện lực 3 (Phòng Ðối ngoại) – 393 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng, Việt Nam

Ðiện thoại: 84 511 2210377 / 2210520; Fax: 84 511 3625071.

Email: frdpc3@gmail.com