Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu: 2768/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 11/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu: 2588/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 26/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 26500000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Tư vấn thực hiện chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ
 • 25.503.734.401 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III-IV-2008Theo thời gian 21 tháng
  Gói thầu số 2 Tư vấn điều phối chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ
 • 746.410.652 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá Theo thời gian chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ
  Gói thầu số 3 Tư vấn làm nhiệm vụ tuyển chọn tư vấn thực hiện chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ cầu Cần Thơ
 • 438.600.946 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá Theo thời gian chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 15
  Ngày xuất bản 21/01/2009