Gói thầu xây lắp công trình đường Nguyễn Viết Xuân, đường giao thông nội bộ phường Trần Hưng Ðạo thị xã Kon Tum.

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum – tỉnh Kon Tum. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng). Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 20-11-2008.

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum – tỉnh Kon Tum.

Tên các gói thầu:

2.1 – Gói thầu xây lắp công trình đường Nguyễn Viết Xuân nối dài (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông), thị xã Kon Tum, gồm các hạng mục nền, mặt đường, vỉa hè và công trình thoát nước, thuộc dự án: Ðường Nguyễn Viết Xuân nối dài (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông), thị xã Kon Tum.

2.2 – Gói thầu xây lắp công trình đường giao thông nội bộ phường Trần Hưng Ðạo, gồm đường số 14 (đoạn quốc lộ 14 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 14 – đường số 13), đường số 13 (đoạn quốc lộ 14 – đường số 10) thị xã Kon Tum, các hạng mục xây dựng gồm nền, mặt đường và công trình thoát nước; thuộc dự án: Ðường giao thông nội bộ phường Trần Hưng Ðạo, gồm đường số 14 (đoạn quốc lộ 14 – đường số 10), đường số 10 (đoạn đường số 14 – đường số 13), đường số 13 (đoạn quốc lộ 14 – đường số 10), thị xã Kon Tum.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 30 phút ngày 10-11 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 20-11-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thị xã Kon Tum, số 180 Nguyễn Huệ (tầng 2), điện thoại, fax 0603913527 – thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 20-11-2008.