Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau
Số hiệu:03/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau
Số hiệu:795/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Cấp thoát nước
Nguồn vốn:JBIC ,
Tổng mức đầu tư:
 • 35569508000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  14Xây dựng hệ thống cấp nước phía Nam Sông Đốc
 • 14.325.152.494 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnquý I năm 2009Trọn gói 135 ngày
  15Xây dựng hệ thống cấp nước phía Bắc Sông Đốc
 • 15.166.098.122 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnquý I năm 2009Trọn gói 135 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:16
  Ngày xuất bản20/01/2009