Mời thầu Gói thầu: Cung cấp dụng cụ kéo thả cần ống (Elevators)

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu các gói thầu của XNLD VIETSOVPETRO theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2008 của XNLD VIETSOVPETRO.

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu các gói thầu của XNLD VIETSOVPETRO theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2008 của XNLD VIETSOVPETRO.

Gói thầu: Cung cấp dụng cụ kéo thả cần ống (Elevators) thuộc đơn hàng số VT-238/08-VSP01.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro, địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-839871/838662 – ext. 2108) và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro. Ðịa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-839871/838662-ext.2108).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 17-11 đến trước 9 giờ ngày 18-12-2008.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 2.500 USD (hai nghìn năm trăm) cho gói thầu VT-223/08-VSP01. Ðảm bảo dự thầu phải được gửi đến Văn phòng XNLD

105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu chậm nhất là trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18-12-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 18-12-2008 tại phòng 203, nhà A27, Văn phòng XNLD Vietsovpetro 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu.