Gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – các gói

Gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu các gói

03
Quý I năm 2009
Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu
Giá gói thầu:
 • 22.448.514 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận