Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 3827/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 7453/UBND-CN
Ngày ban hành: 31/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9114000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2008-02-01 Gói thầu số 1:thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, phá dở công trình cũ
 • 5.624.272.067 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 270 ngày
  2008-01-05 Gói thầu số 5:Chi phí kiểm toán
 • 34.963.090 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  2008-02-06 Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm
 • 10.162.545 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá Theo tiến độ thi công
  2008-02-07 Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD
 • 40.443.900 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 16
  Ngày xuất bản 20/01/2009