Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

2008-02-06
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 10.162.545 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)