Gói thầu: Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

Gói thầu: Gói thầu số 7:Chi phí kiểm tra và CNPH về CLCTXD – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)

2008-02-07
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 40.443.900 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)