Cải tạo nhà đặt máy phát tại Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nhà đặt máy phát tại Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì. Cơ quan ban hành: Đài Tiếng nói Việt Nam

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Đài Tiếng nói Việt Nam
Số hiệu:1037/QĐ-TNVN
Ngày ban hành:31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Đài Tiếng nói Việt Nam
Số hiệu:130/QĐ-TNVN
Ngày ban hành:30/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 143.347.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nhà đặt máy phát tại Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  , ,
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:26
  Ngày xuất bản03/02/2009