KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU : ĐẦU TƯ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ, Dự án nhóm C, ngành Công nghiệp chế biến

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
Số hiệu: 01/QĐ-TLLA
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
Số hiệu: 01\QĐ-TLLA
Ngày ban hành: 02/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.395(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU : ĐẦU TƯ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 GÓI THẦU SỐ 01 ( CUNG CẤP THIẾT BỊ: CUNG CẤP HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ)
 • 31.395 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển THÁNG 02/2009Trọn gói 45 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 25
  Ngày xuất bản 04/02/2009